שיבולים

השתלמויות והרצאות לאנשי מקצוע

ניתן להזמין הרצאות והשתלמויות מקצועיות במגוון נושאים. ההרצאות מכוונות לאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, כאשר ניתן לבחור בהשתלמות מובנית או ליצור קשר להבניית הרצאה או סדנה המותאמות ספציפית לצרכי הצוות.

ההרצאות וההשתלמויות ניתנות במגוון נושאים שביניהם פגיעה עצמית, הפרעות אכילה, טראומה מינית ונטייה מינית להט"בית.

לנושאים נוספים ניתן לפנות לבירורים בטלפון 050-8550935 או באמצעות טופס ההתקשרות.

נושאי ההשתלמויות

השתלמויות לאנשי טיפול וייעוץ

פגיעה עצמית- טיפול בפצע פתוח

פגיעה עצמית, המתבטאת בדפוס חוזר של גרימת חתכים וחבלות עצמיים אשר אינם מכוונים לגרימת מוות, הפכה בעשור האחרון לתופעה שכיחה אשר יותר ויותר מטפלים פוגשים בחדר הטיפולים. תופעת הפגיעה העצמית ויחסם המיוחד של המטופלים כלפיה מעמידים בפנינו אתגרים ייחודיים הנוגעים להבנת הפגיעה העצמית ולביסוס עמדה טיפולית המתאימה לעבודה עמה. בהשתלמויות זו נכיר את המודלים המרכזיים המסבירים את הפגיעה העצמית ונדון בפרקטיקה הטיפולית הייחודית הנדרשת בעבודה עם מטופלים הפוגעים בעצמם.

שפת הפגיעה העצמית

 

במסגרת השתלמות זו נדון בתופעת הפגיעה העצמית מפרספקטיבה פסיכודינמית ונכיר את המודלים המרכזיים המסבירים את האופן בו היא מתפתחת ומתקבעת ברפרטואר הנפשי-התנהגותי. כמו כן, נדון באופן בו יחסי אובייקט לקויים מביאים לפגיעה ביכולת הסימבולית-השפתית ובאופן בו התרוקנות השפה ממשמעות קשורה בהתפתחות התנהגויות שונות של פגיעה עצמית. נבחן כיצד היבטים אלו באים לידי ביטוי במפגש הטיפולי עם הפוגעים בעצמם.

אבל, מלנכוליה ופגיעה עצמית

 

במאמר 'אבל ומלנכוליה' תיאר פרויד דינמיקה נפשית הרסנית בה אובדן אובייקט ממשי או סמלי מביא לפניית העצמי כנגד עצמו ולמתקפות אכזריות על חלקי האובייקט המופנמים. במסגרת ההשתלמות נדון ברלוונטיות של דינמיקה נפשית זו להפרעות של פגיעה עצמית, תוך התייחסות הן להיבטים המלנכוליים והן להיבטים המאניים המעורבים בהן. נדון בזיהוי ובהתערבות הקלינית המתאימה במצבים אלו.

בין פגיעה מינית לפגיעה עצמית

פגיעה מינית ופגיעה עצמית מקיימות ביניהן קשר מורכב ומטריד. בהשתלמות זו נכיר את הגורמים המחברים בין שתי התופעות, ואת האופן בו גורמים אלו נשזרים לכדי היקשרות עמוקה אל הפגיעה העצמית. מתוך כך, נדון במפגש הייחודי עם נפגעות תקיפה מינית הפוגעות בעצמן, ובאופן בו נרקמים יחסי ההעברה-העברה נגדית סביב היבט זה. כמו כן, נבחן את האופנים בהם ניתן לייצר דיאלוג טיפולי אפקטיבי אשר מונע מהפגיע העצמית מלהפוך למוקד שחזור טראומטי  הפוגע בקשר הטיפולי.

שלוש פרספקטיבות להרס העצמי

סמינר ממוקד בנושא: טיפול במטופלים בעלי נטייה להרס העצמי

סמינר ממוקד המציע הכרות עם שלוש פרספקטיבות להבנת דפוסי הרס עצמי שביניהם הזנחה והכשלה עצמית, פגיעות עצמיות גופניות ומתקפות עצמיות. כמו כן, הסמינר יציע התבוננות בביטויי ההרס העצמי הבאים לידי ביטוי בקשר הטיפולי ובאופן בו ניתן לייצר דיאלוג אפקטיבי ומשמעותי סביב אזורים נפשיים אלו. הסמינר יתבסס על תוך תנועה בין התיאוריה לקליניקה.

השתלמויות לאנשי חינוך

פגיעה עצמית- זיהוי, הבנה והתערבות במרחב הבית ספרי.

פגיעה עצמית, המתבטאת בגרימת חתכים, כוויות וחבלות אשר אינם מכוונים לגרימת מוות הפכו לתופעה שכיחה המאתגרת צוותים חינוכיים. בהשתלמות זו נכיר את תופעת הפגיעה העצמית ואת המודלים הפסיכולוגיים המרכזיים העומדים בבסיסה. כמו כן, נדון בהתמודדות עם פגיעה עצמית במרחב הבית ספרי: זיהוי מצבי פגיעה עצמית, התערבות ראשונית, ניהול לאורך זמן והתמודדות עם "הדבקה" חברתית".

דיכאון, פגיעה עצמית והפרעות אכילה בגיל ההתבגרות

מחקרים מצביעים על כך שדיכאון הוא אחד מגורמי הסיכון להתפתחות פגיעה עצמית לא אובדנית ואכן, צוותים חינוכיים רבים נתקלים בשילוב המטריד שבין שני המצבים. בהשתלמות זו אציג שתי פרספקטיבות פסיכולוגיות המסבירות את הקשר בין דיכאון לבין פגיעה עצמית, ומתוך כך נעמוד על המורכבות הנוגעת לניהול מצבי פגיעה עצמית במרחב הבית ספרי.

** ההשתלמות מומלצת לצוותים בעלי הכרות עם תחום הפגיעה העצמית

הפרעות אכילה- זיהוי, הבנה והתערבות במרחב הבית ספרי

הפרעות אכילה הן מההפרעות השכיחות והמטרידות הפורצות בגיל ההתבגרות. לא פעם הצוות החינוכי הוא הראשון לזהות את קיום ההפרעה, ונתקל באתגרים הנוגעים להתערבות הראשונית. בהתאם,  בהשתלמות זו נכיר את המודלים המרכזיים המסבירים את התפתחותן של הפרעות אכילה, תוך התמקדות בפרספקטיבות רגשיות, חברתיות ובין אישיות, ונדון באסטרטגיות התערבות ראשוניות ובניהול המקרה לאורך זמן.

נטייה מינית בגיל ההתבגרות

צוותים חינוכיים הפוגשים מדי יום את בני הנוער יכולים להעיד על מרכזיותה של המיניות בחייהם. ואכן, קבלת השינויים הגופניים והסתגלות לעצמיות המינית היא אחת המשימות ההתפתחותיות המרכזיות של גיל ההתבגרות. משימה זו הופכת מורכבת במיוחד עבור בני נוער אשר מתמודדים לראשונה עם גילויה של נטייה מינית להט"בית (הומו-סקסואלית, לסבית, בי סקסואלית או טראנסג'נדרית). בהשתלמות זו ננסה להתקרב לחוויתם של בני הנוער אשר מגלים את מיניותם הלהט"בית, נתבונן בקשיים וגורמי סיכון רלוונטיים ונדון במרחב הבית ספרי כמרחב מסייע.

טראומה מינית בגיל ההתבגרות

טראומה מינית נחשבת לאחת הטראומות הקשות ביותר, ובפרט כאשר מדובר בטראומה המתרחשת בגילאי הילדות וההתבגרות, בהן הנפש והאישיות מצויים בעיצומם של תהליכי עיצוב וגיבוש. במסגרת ההשתלמות נצלול לעומם הפנימי של נפגעי ונפגעות טראומה מינית ונכיר את המנגנונים הנפשיים המרכזיים באמצעותם הם שורדים את החוויה הטראומטית. כמו כן, נדון בסימנים העלולים להצביע על קיומה של טראומה מינית ונדון בדרכי ההתערבות במרחב הבית ספרי.